GEEF DE PARTICIPATIEWET EEN KANS

Ja, iedereen moet de mogelijkheid krijgen om mee te doen

 Volgens Gard Simons (Opinie en Debat 26 november) zal de Participatiewet een doodgeboren kindje blijken. Misschien heeft hij gelijk en blijkt straks dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Want of een wet de hele onderkant van de arbeidsmarkt (WWB, Wajong en WSW) kan regelen valt nog te bezien.

Ik pleit er echter voor om de Participatiewet wel een kans te geven. Juist en vooral omdat deze wet zich ook richt op de arbeidsgehandicapte. Ruim 90.000 werknemers tellen de WSW-bedrijven in Nederland. Voor een deel werken deze mensen, bijvoorbeeld op detacheringsbasis, in een regulier bedrijf. Voor een veel groter deel werken zij echter in het WSW-bedrijf. Het werk in het WSW-bedrijf wordt gesubsidieerd. Dat geld kan beter ingezet worden om werk in een regulier bedrijf mogelijk te maken.

In het begin zal dat wennen zijn. Wennen voor de werkgever en voor zijn huidige werknemers. Wennen ook voor de WSW’er die in een regulier bedrijf aan het werk gaat. Maar verder is het vooral een kwestie van willen. Willen we iemand de kans geven om mee te doen? Willen we kijken naar de mogelijkheden die iemand heeft, of kijken we alleen naar de onmogelijkheden?

Ik prijs me gelukkig dat niemand mij ooit heeft aangenomen voor de dingen die ik niet kon.

De werkgever betaalt de loonwaarde van de nieuwe werknemer. De gemeente vult dat inkomen aan tot het minimumloon. Op deze manier kunnen we met minder kosten dan nu het geval is, als samenleving een regeling creëren die mensen volwaardig laat meedoen in de maatschappij. Mensen die dan een baan hebben bij een regulier bedrijf en niet bij een WSW-bedrijf.

Over een aantal jaren weten we niet anders meer. Dan zijn er aan gewend.

En o ja: gesubsidieerd en toch volwaardig? Ja, mits je naar vermogen werkt.

Ronald Steunenberg