Gemeente Heumen kiest voor “Leidinggeven aan de nieuwe doelgroep”

Op woensdag 10 september sloten twee medewerkers van de buitendienst van de gemeente Heumen de opleiding “Leidinggeven aan de nieuwe doelgroep” succesvol af.

De buitendienst werkt onder andere met (ex) medewerkers van sociaal werkvoorzieningsbedrijf “Breed”. Om deze medewerkers goed te kunnen begeleiden koos de gemeente Heumen er voor om de leidinggevenden deze opleiding te laten volgen.

HOLLANDSWERK heeft deze opleiding ontwikkeld voor leidinggevenden van reguliere organisaties. Zij kijken naar hun eigen stijl van leidinggeven en communiceren en leren tijdens de praktische tweedaagse opleiding hoe zij de nieuwe (ex-wsw) medewerkers het beste kunnen begeleiden. Ten slotte leren ze hoe om te gaan met de beperkingen waar deze mensen mee te maken hebben.

De training is nu ondergebracht bij HEEL HOLLAND WERKT.