Over HEEL HOLLAND WERKT

De sociale werkvoorziening verdwijnt in zijn oude vorm. Van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (WWB, Wajong, sociale werkvoorziening) wordt verwacht dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Aan de andere kant wordt van reguliere werkgevers verwacht dat zij deze mensen een plek geven in hun organisatie.

Wij zijn er van overtuigd dat dit een goede ontwikkeling is. Het kan niet zo zijn dat, wanneer we kijken naar de WSW, 90.000 mensen niet in staat zijn in een regulier bedrijf te werken. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn prima in staat om in een reguliere organisatie te werken. We denken echter ook, dat dat niet vanzelf zal gaan. Daar is veel inspanning en goede wil voor nodig. Een quotum, zoals in de Participatiewet staat, moet niet nodig zijn.

Individuele benadering van werkgevers, maatwerk, goede begeleiding van de werknemers zijn volgens ons noodzakelijk om banen en werkplekken te creëren.

Werknemer en werkgever

De eerste stap is dat werkgevers en werknemers elkaar vinden. Dat kan via een individuele benadering van de werkgever door HEEL HOLLAND WERKT. Verder moet de werkgever wellicht geholpen worden met de organisatie rondom het in dienst nemen van een medewerker uit deze nieuwe doelgroep. Ook de begeleiding van de werknemer is van belang.

Naast een goede begeleiding kan training of scholing nodig zijn. We denken hierbij onder andere aan Werknemersvaardigheden of het verbeteren van de communicatie.

Gebundelde kennis

HEEL HOLLAND WERKT is een idee van HOLLANDSWERK. HOLLANDSWERK heeft jarenlange ervaring met het trainen en opleiden van werknemers in de sociale werkvoorziening. Daarnaast hebben we ook de nodige ervaring in het trainen en opleiden van werknemers in reguliere bedrijven.

Die kennis bundelen we graag in HEEL HOLLAND WERKT. Ik kom graag met u kennis maken.

Ronald Steunenberg
Directeur HollandsWerk Opleiding en Training