Informatie voor werkgevers

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Dat betekent dat de sociale werkvoorzieningsbedrijven “op slot” zijn, dat mensen uit de doelgroep WSW, Wajong en WWB geacht worden een baan te vinden in een regulier bedrijf. Het is goed mogelijk dat er voor u als werkgever nu het een en ander gaat veranderen.
HEEL HOLLAND WERKT helpt u van het in dienst nemen van mensen uit deze doelgroep een succes te maken.

Van (grotere) werkgevers wordt verwacht dat ze werknemers uit de doelgroep Wajong, WWB of WSW aannemen.
Dat kan voor u en uw organisatie een hele verandering betekenen. Het hoeft echter geen verslechtering te zijn. Immers, enthousiaste werknemers zijn een verrijking voor uw organisatie.

Kijken naar taken

Het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking kan soms eenvoudig gebeuren. Bestaande functies worden beoordeeld en we bekijken dan of we van eenvoudige taken nieuwe functies kunnen creëren. Dit heeft als direct voordeel dat uw huidige medewerkers zich bezig kunnen houden met het werk waarvoor zij zijn opgeleid. Dat komt de kwaliteit van hun werk ten goede. Dat is het echter niet alleen: u heeft ook een functie gecreëerd voor iemand die daar erg blij mee is. In andere gevallen kunnen werkzaamheden direct door iemand met een arbeidsbeperking worden verricht.

Succesfactoren

Om mensen met een arbeidsbeperking een productieve bijdrage te laten leveren, is het verder goed om te zorgen voor:

 • eenvoudige werkzaamheden;
 • een gestructureerde werkomgeving;
 • adequate begeleiding op de werkvloer.

Organisatiecultuur

Niet alleen het werk moet worden aangepast aan de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking. Het is goed mogelijk dat ook de organisatiecultuur moet veranderen. Immers, acceptatie en opname in de groep zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Leidinggevenden vervullen hierin een belangrijke rol. Daar blijft het voor hen echter niet bij: de juiste begeleiding van uw nieuwe medewerkers is van groot belang!

Advies en begeleiding

Van werkgevers horen wij dat ze op zien tegen de “rompslomp” die het werken met mensen met een arbeidsbeperking met zich meebrengt. Wat ons betreft hoeft dat niet. Wij nemen u het werk uit handen. Zo bieden wij:

 • Hulp bij het onderzoeken of u quotum-plichtig bent;
 • Hulp bij het uitzoeken hoeveel mensen u zou moeten aannemen;
 • Hulp bij het onderzoeken van de subsidiemogelijkheden;
 • Hulp bij het aannemen van nieuwe medewerkers;
 • Opleiding van de nieuwe medewerkers;
 • Begeleiding van de nieuwe medewerkers;
 • Opleiding van uw leidinggevenden;
 • Begeleiding van uw leidinggevenden.

En heeft u een andere vraag? Stelt u deze gerust, dan kunnen wij kijken wat we voor u kunnen betekenen!