LEIDINGGEVEN AAN DE NIEUWE DOELGROEP

De Participatiewet vraagt van reguliere bedrijven en organisaties dat zij mensen aannemen die tot de doelgroep van banenafspraak en quotumregeling behoren. Voor bedrijven is het werken met mensen die tot deze doelgroep behoren vaak wennen. Ook voor de nieuwe medewerkers is het werken bij een reguliere organisatie veelal een nieuwe ervaring. Met de juiste begeleiding en aanpak kunnen deze trajecten echter bijzonder succesvol zijn. U heeft er dan een (aantal) enthousiaste medewerker(s) bij gekregen!

HEEL HOLLAND WERKT helpt u graag wanneer het gaat om de begeleiding en aansturing van uw nieuwe medewerkers. Tijdens onze tweedaagse training Leidinggeven aan de nieuwe doelgroep maakt u kennis met de doelgroep en leert u de mogelijke beperkingen van uw nieuwe medewerkers herkennen. Ook leert u hoe u met deze beperkingen om kunt gaan.

Doelgroep:

 • Leidinggevenden bij organisaties die medewerkers uit de wsw, wajong of wwb aannemen maar geen ervaring hebben met het leidinggeven aan deze doelgroep.

Doel:

 • De nieuwe medewerkers worden succesvol begeleid en aangestuurd.

Resultaat:

 • Deelnemers krijgen inzicht in de eigen stijl van leidinggeven.
 • Deelnemers gaan beter communiceren.
 • Deelnemers zijn in staat beperkingen bij medewerkers te herkennen.
 • Deelnemers zijn in staat hun stijl van leidinggeven af te stemmen op de medewerkers.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 12 deelnemers.

Duur van de training:

 • Twee dagen van 6 klokuren of vier dagdelen van 3 klokuren.

Locatie:

 • In overleg. Afsluiting:
 • Certificaat HOLLANDSWERK.

Inhoud van de training:

Dag 1

 • Kennismaken met de doelgroep.
 • Wat kunt u verwachten?
 • Wat kunt u van de doelgroep leren?
 • Communicatie, o.a:
  • Gesprekstechniek;
  • Verzorgen instructie.
 • Motivatie:
  • Hoe motiveert en stimuleert u de medewerkers?

Dag 2

 • Omgaan met beperkingen.
 • Welke beperkingen kunt u tegenkomen?
 • Hoe kunt u met die beperkingen omgaan?
 • Uw stijl van leidinggeven.
 • Hoe stemt u uw stijl van leidinggeven af op de medewerkers?
 • Verplichtingen en mogelijkheden vanuit de diverse wetgeving.