LEIDINGGEVEN OP DE WERKVLOER

De opleiding Leidinggeven op de Werkvloer is specifiek gericht op (aankomend) leidinggevenden in de sociale wekvoorziening. Tijdens de opleiding leert de cursist de basisvaardigheden die hij als (aankomend) leidinggevende nodig heeft, zodat hij zich op de werkvloer beter staande kan houden.

Doelgroep:

 • Leidinggevenden / (meewerkend) voorlieden die medewerkers begeleiden en geregeld instructie moeten geven. Zij motiveren en stimuleren medewerkers, voeren verschillende gesprekken en overleggen met hun leidinggevenden.

Doel:

 • De deelnemers zijn in staat medewerkers te begeleiden en aan te sturen.

Resultaat:

 • De deelnemers communiceren beter.
 • De deelnemers kunnen een instructie verzorgen.
 • De deelnemers kunnen deelnemers begeleiden.
 • De deelnemers kunnen medewerkers aansturen.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 12 deelnemers.

Duur van de opleiding:

 • 14 lesdagen van 6 klokuren, een lesdag per 14 dagen. Locatie
 • In overleg. Begeleiding:
 • Trainer;
 • Praktijkbegeleider / mentor.

Toetsing:

 • Praktijkopdrachten.

Afsluiting:

 • Certificaat HOLLANDSWERK.

Inhoud van de opleiding:

Werken met de doelgroep

 • De cursist krijgt kennis van de mogelijke beperkingen die zijn medewerkers hebben. Hij weet om te gaan met deze beperkingen en houdt daar bij zijn stijl van leidinggeven rekening mee.

Communicatie

 • De cursist krijgt basiskennis communicatie, zodat hij in staat is (eenvoudige) gesprekken te voeren en instructies kan verzorgen.

Leidinggeven

 • De cursist krijgt basiskennis leidinggeven. Hij is in staat medewerkers te begeleiden en te motiveren.

Persoonlijke effectiviteit

 • De cursist krijgt inzicht in zijn eigen (on)mogelijkheden. Hij kan zijn tijd goed indelen en leert prioriteiten te stellen.

Signaleren, observeren, rapporteren

 • De cursist kan (problemen) signaleren en medewerkers observeren. Hij kan naar zijn leidinggevende rapporteren wat er aan de hand is.

Management en organisatie

De cursist heeft enig inzicht in hoe een organisatie in elkaar zit. Hij heeft kennis van veiligheid, gezondheid en welzijn en kan de kennis op de werkvloer toepassen. Hij weet welke kwaliteitseisen aan het product of de dienst worden gesteld.

NB: Op uw verzoek passen wij de inhoud van de opleiding aan. Dat betekent dat er onderwerpen kunnen worden toegevoegd, of kunnen worden weggelaten.