LEIDINGGEVEN OP LOCATIE

De training Leidinggeven op Locatie is specifiek gericht op leidinggevenden (in de sociale wekvoorziening) die medewerkers gaan begeleiden buiten de eigen organisatie. Bijvoorbeeld bij een groepsdetachering. Werken bij een regulier bedrijf brengt specifieke problemen met zich mee: een andere cultuur, andere regels, misschien zelfs andere waarden en normen. De deelnemer leert hoe om te gaan met deze andere cultuur. Hij kan zijn collega’s motiveren en stimuleren en vormt een brug naar de leidinggevenden in de nieuwe organisatie.

Doelgroep:

 • Leidinggevenden die medewerkers gaan begeleiden buiten de eigen organisatie.

Doel:

 • De deelnemers zijn in staat medewerkers buiten de eigen organisatie te begeleiden en aan te sturen en vormt een brug naar d leidinggevenden in de nieuwe organisatie.

Resultaat:

 • De deelnemers kunnen omgaan met een andere cultuur.
 • De deelnemers kunnen een brugfunctie vervullen naar de nieuwe organisatie.
 • De deelnemers kunnen medewerkers aansturen en motiveren.

Groepsgrootte:

 • Maximaal 12 deelnemers.

Duur van de training:

 • Drie lesdagen van 6 klokuren.

Locatie:

 • In overleg.

Afsluiting:

Certificaat HOLLANDSWERK.

Inhoud van de training:

 • Organisatiecultuur.
 • Werken in een andere cultuur.
 • Hoe om te gaan met andere regels?
 • Medewerkers stimuleren en motiveren.
 • Communicatie en gesprekstechniek, o.a.:
  • Correctiegesprek;
  • Functionerings- en beoordelingsgesprek. o Instructie;
  • Overlegvoering.