WERKNEMERSVAARDIGHEDEN

In de training Werknemersvaardigheden leert de cursist de basishouding en basisvaardigheden die nodig zijn in een externe werksituatie. Deze werksituatie kan ontstaan zijn omdat iemand na een lange tijd niet gewerkt te hebben opnieuw aan het werk gaat, of via bijvoorbeeld begeleid werken of detachering. De training vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de cursist.

De kans dat de cursist de baan behoudt, wordt door deze cursus sterk vergroot.

Doelgroep:

De training is speciaal bedoeld voor voor mensen die ondersteuning nodig hebben om in een reguliere baan succesvol te kunnen werken.

Doel:

De deelnemers zijn in staat als een goede werknemer te functioneren in een (reguliere) organisatie.

Resultaat:

 • De cursist kent zijn rechten en plichten als werknemer;
 • De cursist kent de regels m.b.t. vakantie en (ziekte)verzuim);
 • De cursist kan vertellen welk gedrag en welke vaardigheden horen bij een goede werkhouding;
 • De cursist kan vragen op de juiste manier stellen;
 • De cursist kan omgaan met feedback en kritiek;
 • De cursist kan om hulp vragen;
 • De cursist is voldoende assertief.

Groepsgrootte:

Maximaal 12 deelnemers.

Duur van de training:

 • Drie dagen van 6 klokuren of zes dagdelen van 3 klokuren. Locatie:
 • In overleg. Afsluiting:
 • Certificaat HOLLANDSWERK.

Inhoud van de training:

Dag 1

 • Rechten en plichten
 • Omgaan met (ziekte)verzuim.
 • Werkhouding
 • Individuele aandachtspunten

Dag 2

 • Omgaan met collega’s en leidinggevenden.
 • Communicatie
  • Vragen stellen
  • Eenvoudig gesprek voeren

Dag 3

 • Assertiviteit
 • Omgaan met feedback